Volejte: 602 340 400
Kolbenova 764, 190 00 Praha 9 
/
O nás

O nás

Co děláme

DEKOS s.r.o. Poskytuje daňové poradenství dle zákona o daňovém poradenství, organizační a ekonomické poradenství a účetní poradenství. Ing. Jaroslava Voharčíková je jednatelkou společnosti.

DEKOS AUDIT s.r.o. Poskytuje auditorské služby dle zákona o auditorech. Ing. Jaroslava Voharčíková je jednatelkou společnosti. Číslo osvědčení 419 KA ČR .

Členové pracovního týmu mají vysokou odbornou způsobilost a ve speciálních případech ověřenou příslušnými zkouškami dle platných zákonů. Členové pracovního týmu jsou členy Komory daňových poradců ČR, Komory auditorů ČR, certifikovaní účetní odborníci a daňoví experti s vysokoškolským vzděláním.

Samozřejmostí je výkon lektorské činnosti, publikační činnost a přednášková činnost pro různé vzdělávací úrovně.

Členové týmu si průběžně a systematicky doplňuji a rozšiřují nové znalosti, schopnosti a dovednosti, ať již samostudiem, vzdělávacími kursy, studiem na VŠE popř. konzultacemi s předními odborníky z praxe, ale i na vědecké úrovni, zejména na katedře financí a účetnictví VŠE. Jazyková vybavenost, zejména některých členů týmu, je na vysoké úrovni.

Rovněž je samozřejmostí za poskytované služby nést odpovědnost.

Ing. Jaroslava VOHARČÍKOVÁ

Ing. Jaroslava Voharčíková je absolventkou ČVUT FSI oboru ekonomie a řízení strojírenské výroby.

Je jednou z prvních daňových poradkyní s osvědčením číslo 00062 z roku 1993.

Více jak 20 let byla zkušebním komisařem Komory daňových poradců ČR. 

Je auditorkou s číslem osvědčení 1666, členkou Komory auditorů ČR  z roku 1997.

Je nucenou správkyní a likvidátorkou zapsanou v seznamu nucených správců a likvidátorů, vedeného u ČNB.

Je rozhodkyní  u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky  a Agrární komoře České republiky.

Soudní znalkyně v oboru ekonomika se specializací na účetnictví a daně a oceňování obchodních podílů a obchodního jmění od 2007 do 2022 (ukončeno na vlastní žádost).

Je absolventkou řady profesních vzdělání (daňové, auditorské, právní, oceňování podniků, konsolidace, makléřská zkouška ČNB (CP a deriváty aj.)

Pravidelně přednáší v oboru daní, účetnictví, vystupuje v médiích jako přední odborník na danou problematiku.